Επιστροφή

«Ενημέρωση επιτυχόντων- εισακτέων στον διαγωνισμό πρόσληψης εξακοσίων πενήντα (650) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)»

Φωτογραφία

Κοινοπούμε έγγραφο ΑΠΣ με θέμα «Ενημέρωση επιτυχόντων- εισακτέων στον διαγωνισμό πρόσληψης εξακοσίων πενήντα (650) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)».

Δείτε το έγγραφο εδώ.

fireservice