Επιστροφή

«Ενημέρωση επιτυχόντων-εισακτέων στον διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ο.Δ.Ε.)».

Φωτογραφία «Ενημέρωση επιτυχόντων-εισακτέων στον διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ο.Δ.Ε.)». fireservice