Επιστροφή

«Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων».

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η υπ' αριθ.26804 οικ. Φ. 200.1/20-05-2024 Διαταγή Α.Π.Σ. με θέμα «Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων».

Για να δείτε τον πίνακα προσλαμβανομένων πατήστε εδώ.

fireservice