Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη διακοσίων εξήντα πέντε (265) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το υπ' αριθ. 27044 οικ. Φ. 211.1/20-05-2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη διακοσίων εξήντα πέντε (265) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

fireservice