Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εβδομήντα δύο (72) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Φωτογραφία «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εβδομήντα δύο (72) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα» fireservice