Επιστροφή

«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εκατόν πενήντα μίας (151) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται το υπ΄ αριθ. 27447 οικ. Φ.211.1/22-05-2024 έγγραφο ΑΠΣ με θέμα «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων για κάλυψη εκατόν πενήντα μίας (151) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.

fireservice