Επιστροφή

«Κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η Απόφαση Κύρωσης πινάκων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ως πυροσβεστικό προσωπικό  Ειδικών Καθηκόντων.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Πίνακες ανά κατηγορία - πτυχίο: 

fireservice