Επιστροφή

«Μετάθεση ημερομηνιών της υπ’ αριθ. 15/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω διακοπής λειτουργίας -αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».