Επιστροφή

«Νομοθεσία Πυρασφάλειας»: μία πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

Φωτογραφία

Σε συνέχεια του Α΄ τόμου, το γραφείο «Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών» της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στην έκδοση του Β΄ Τόμου που τιτλοφορείται «Νομοθεσία Πυρασφάλειας» και περιλαμβάνει τις διατάξεις πυροπροστασίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών, συνεργείων και σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίου, καθώς και οδικών σηράγγων.

Η έκδοση του Β΄ Τόμου, συνοδεύεται από CD που επιπροσθέτως περιλαμβάνει τα δεδομένα του Α΄ Τόμου και συγκεκριμένα τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ 71/1988), καθώς και τη νομοθεσία πυροπροστασίας αθλητικών χώρων, θεάτρων, κινηματογράφων και εν γένει δημοσίων θεαμάτων. Πρόκειται για μία έκδοση άρτια επιμελημένη, εύχρηστη και καλαίσθητη.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προμηθευτούν τον Β΄ τόμο, ο οποίος διατίθεται έναντι τιμήματος, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία πυρασφαλείας των κατά τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών.

fireservice