Επιστροφή

«Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων»

Φωτογραφία

Αναρτάται το Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κοινοποιούνται οι πίνακες των υποψηφίων για γραπτές εξετάσεις, ως εξής: 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Μετεωρολογία

fireservice