Επιστροφή

«Συμπληρωματική Ενημέρωση επιτυχόντων- εισακτέων στον διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ο.Δ.Ε.)».

Φωτογραφία «Συμπληρωματική Ενημέρωση επιτυχόντων- εισακτέων στον διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ο.Δ.Ε.)». fireservice