Επιστροφή

«Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους – ΣμηΕΑ, Σταθερής Πτέρυγας»

«Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους – ΣμηΕΑ, Σταθερής Πτέρυγας»

/documents/20197/3424364/132+Drone_%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%A0+301223+%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9C+24PROC014099542.pdf/8edfdd7a-5bf3-4aab-a7f8-1d3848291f82

«Παροχή διευκρινίσεων και παράταση προθεσμιών της υπ’ αριθ. 22/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».

/documents/20197/0/12171_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7+Drone_%CE%91%CE%94%CE%91_6%CE%A8%CE%9F%CE%9346%CE%9D%CE%A0%CE%99%CE%98-%CE%95%CE%9B%CE%9E.pdf/0711ec85-3e8a-4d43-b838-44748a083063

 «Παροχή διευκρινίσεων της υπ’ αριθ. 22/2023 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 284432)».

/documents/20197/0/18350_DRONES_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81_+22_2023__04_03_2024+%CE%9C%CE%95+%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9C+_24PROC014383439.pdf/9c224ee8-5c4b-47b7-86e1-338621fc1304