Επιστροφή

25/11/2016 18:25

Latitude: 38.152194
Longitude: 23.720642
Δήμος: ΑΧΑΡΝΩΝ
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 6ος Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση συμβάντος: ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έναρξη: 25/11/2016 18:25
Μερικός έλεγχος: 28/11/2016 15:48
Πυροσβεστικοί υπάλληλοι: 0(0)
Πεζοπόρα τμήματα: 0(0)
Πυροσβεστικά οχήματα: 0(0)
Χορτολειβαδικές εκτάσεις: 0.0
Γεωργικές εκτάσεις: 0.0
Κατάσταση δελτίου: Ενημερωτικό
 
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice