Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο τεχνικών απαιτήσεων με θέμα:

Σύστημα Ψηφιακού Συγκαναλικού Ραδιοδίκτυου

για τις ανάγκες ραδιοεπικοινωνιών της περιφέρειας Αττικής προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι απαιτήσεις και ακολούθως να επιδιωχθεί η υλοποίηση του έργου.

Εκτίμηση προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.000.000 €.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 22/12/2016 έως 05/02/2017.
Οι παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: diepid3a@psnet.gr με κοινοποίηση
στο aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτεται το προσχέδιο τεχνικών απαιτήσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ