Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές
για τα παρακάτω είδη:

1. Φορητά αντλητικά συγκροτήματα παροχής νερού 1500 lt/min σε 10 bar, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 12.000 €/τεμ. Χ 50 τεμ.

2. Διασωστικές λέμβοι με εξωλέμβιο κινητήρα, ειδικές για ρηχά νερά, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 16.000 €/τεμ. Χ 2 τεμ.

3. Οχήματα μεταφοράς γενικού φορτίου 7,5 tn, με καρότσα - μουσαμά και υδραυλική πόρτα εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 95.000 €/τεμ. Χ 2 τεμ.

για την υποβολή πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 03/02/2016 έως 17/02/2016.

Οι παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών.

Φορητά αντλητικά συγκροτήματα

Διασωστικές λέμβοι

Οχήματα μεταφοράς γενικού φορτίου