Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

1 Υδροφόρα/διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα (4Χ2) χωρητικότητας 2.500 λίτρων νερού, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 350.000 €/τεμ. Χ 1 τεμ.

2 Eιδικά/διασωστικά οχήματα τύπου pick up (4Χ4), εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 53.000 €/τεμ. Χ 5 τεμ.

για την υποβολή πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο έργο περιόδου 2014-2020.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 19/12/2016 έως 08/01/2017. Οι παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών.

ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΣΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ

ΟΧΗΜΑ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICK UP