Επιστροφή

Ανάρτηση Πινάκων μετά τη διαδικασία των Ενστάσεων για τον ορισμό Διδακτικού Προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Φωτογραφία

Αναρτήθηκαν, οι οριστικοί πίνακες μετά τη διαδικασία των Ενστάσεων που αφορούν την Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης και στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

fireservice