Επιστροφή

Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων των γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων.

Κύρωση πίνακα εισακτέων (επιτυχόντων) του διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Πίνακας επιτυχόντων

Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων των γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν, για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ στη σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αναλυτικά:

Ερωτηματολόγιο Φυσικής και Χημείας

Ερωτηματολόγιο Δημοσίου Δικαίου

Ερωτηματολόγιο Πολιτικής Οικονομίας

Σωστές απαντήσεις ερωτηματολογίων

fireservice