Επιστροφή

Δημοσίευση Κληρωθέντων θεμάτων και απαντήσεων, Κατατακτηρίων 2018

Δημοσιεύθηκαν τα κληρωθέντα θέματα και οι απαντήσεις τους για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
 

fireservice