Επιστροφή

Δημοσίευση Κληρωθέντων θεμάτων και απαντήσεων, Κατατακτηρίων 2020

Φωτογραφία
 
 

Δημοσιεύονται τα κληρωθέντα θέματα και οι απαντήσεις τους για την εισαγωγή πτυχιούχων σχολών και τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με κατατακτήριες εξετάσεις. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ"

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ"

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

 

fireservice