Επιστροφή

Διακήρυξη 5/2019 για την προμήθεια με αγορά ογδόντα (80) ερπυστριών και εκατόν εξήντα (160) τροχών κύλισης, για ερπυστριοφόρα HAGGLUNDS BV 206, για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.