Επιστροφή

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2018

Φωτογραφία

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977, τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Στόχος της καθιέρωσης της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων ήταν να γίνει ευρύτερα γνωστή η βασική αρχή του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, δηλαδή ότι τα μουσεία πρέπει να είναι «φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών για την ενίσχυση της μάθησης, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων».

To Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από έντεκα χρόνια λειτουργίας, υπηρετεί το σκοπό αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την προβολή της ιστορίας και της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κυρίως με την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης των πυρκαγιών.

Στη φετινή εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, ο αριθμός παιδιών που επισκέφτηκαν το μουσείο, από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, μέχρι και σήμερα είναι περίπου 5.000, ενώ στην αντίστοιχη περσινή εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017, ο αριθμός ανήλθε στις 5.309.

Η 18η Μαΐου, κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα μουσεία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για φέτος το θέμα είναι «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Τα Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα αποτελούν το επίκεντρο πολλών και διαφορετικών κοινωνικών δικτύων. Η συνεχής διεύρυνση του κοινού, καθώς και η ενισχυμένη διασύνδεση των μουσείων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς , αποτελεί στόχο των μουσείων ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας. Επίσης απαιτούνται νέοι τρόποι προσεγγίσεις για τη διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στα κοινωνικά δίκτυα (στη ψηφιακή ή στην αναλογική τους μορφή).

Το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της αποστολής και της δράσης του, ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού που περιλαμβάνεται στις συλλογές του. Σκοπός είναι η διαφύλαξη, η προβολή και η προώθηση του ιστορικού αυτού αρχείου που είναι μοναδικό στη χώρα μας, Το αρχειακό υλικό του Μουσείου περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων, εγγράφων, ενημερωτικών φυλλαδίων, φωτογραφιών και περιοδικών πυροσβεστικού περιεχομένου, μέρος του οποίου, ταξινομημένο σε κατηγορίες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://museum.fireservice.gr/archive.

Τη Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, το Πυροσβεστικό Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πυροσβεστικό Μουσείο

Ν. Μίληση και Λεωφ. Μαραθώνος (έξοδος 15 Αττικής Οδού)

Τ.Κ. 153 51 , Άνω Μπαλάνα, Παλλήνη Αττικής

Τηλ: + 30 210 6663801, fax: + 30 210 6663827

http://museum.fireservice.gr/

e- mail:mouseio@psnet.gr