Επιστροφή

Διευκρινίσεις από το Γραφείο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο, το Γραφείο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) διευκρινίζει ότι:

Με τις ίδιες διαγωνιστικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού επταετούς θητείας στο Π.Σ., που εφαρμόστηκαν με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης στον πρόσφατο διαγωνισμό 500 πυροσβεστών Ε.ΜΟ.Δ.Ε., πρόκειται να διεξαχθούν και οι μελλοντικές προσλήψεις για υποψήφιες-ους Πυροσβέστριες-στες.

Επισημαίνεται ότι  με βάση τους πίνακες ατομικών μορίων από την προηγούμενη προκήρυξη, μεγάλο ποσοστό επιτυχόντων προερχόταν από τους ήδη εποχικούς πυροσβέστες.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice