Επιστροφή

Διορισμός οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Διορισμός οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) επιτυχόντων - επιλαχόντων υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Απόφαση διορισμού

 

fireservice