Επιστροφή

Έκδοση ημερολογίου - ατζέντας ημερολογιακού έτους 2020

Φωτογραφία

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας - Αθλητισμού και Εκδόσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, πρόκειται να εκδώσει ημερολόγιο – ατζέντα, ημερολογιακού έτους 2020, διαστάσεων 13,8Χ20εκ., σε απόχρωση του γκρι, ιδιαίτερης υφής, με λαστιχάκι στο πλάι χρώματος κόκκινου και εσωτερικό χαρτί λευκό, καθώς και ένθετο τηλεφωνικό κατάλογο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας, δείγμα της οποίας θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική μας σελίδα http://www.fireservice.gr.

Η αξία του ημερολογίου - ατζέντας ανέρχεται στην τιμή των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (5,30€) ανά τεμάχιο.

Οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν και με καταληκτική ημερομηνία την 29η Νοεμβρίου 2019, κατάσταση ανά Υπηρεσία, με τον αριθμό ημερολογίων - ατζεντών που επιθυμούν οι υπάλληλοί τους. Η συγκεντρωτική κατάσταση να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: disse5@psnet.gr και να γίνεται υποχρεωτικά επιβεβαίωση για την ορθή αποστολή του e-mail, στα τηλ. 213 215 7744 –46.

Πέραν της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη άλλες παραγγελίες. Σε περίπτωση που οι παραγγελίες ξεπεράσουν τον αριθμό των τυπωμένων ημερολογίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώσει η κάθε Υπηρεσία, να το καταθέσει μετά την παραλαβή των ημερολογίων - ατζεντών και το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2020, στην Εθνική Τράπεζα, στο λογαριασμό του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», με αριθ. 139/296000-16. Το απόκομμα της κατάθεσης, να αποσταλεί άμεσα μετά την κατάθεση στο Γραφείο του Περιοδικού (Πάροδος Πιτταρά, Ο.Α.Κ.Α., 15123, Μαρούσι). Υπεύθυνοι για την όλη διαδικασία παραλαβής και πληρωμής των ατζεντών είναι οι Διοικητές και Προϊστάμενοι του Σώματος με συνήθη αλληλογραφία.

Το Τμήμα Επικοινωνίας – Αθλητισμού και Εκδόσεων/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις υποβληθείσες καταστάσεις, να αποστείλει στις Υπηρεσίες, τις ποσότητες των ειδών που έχουν παραγγελθεί.