Επιστροφή

Εκπαίδευση αερομεταφερόμενων Πυροσβεστών, στην άμεση προσβολή πυρκαγιάς με ελικόπτερο «Helitack Crew», μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Φωτογραφία

Μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), δέκα (10) στελέχη των έξι (6) Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Helitack Crew»  (Αερομεταφερόμενες ομάδες αμέσου προσβολής στο σημείο της πυρκαγιάς).

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Angocillo της πόλης του Logroño, της Περιφέρειας La Rioja, στην Ισπανία. Η ανάδοχος της εκπαίδευσης ήταν η εταιρία  Pegasus Aero Group, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο σε υπηρεσίες εναέριας δασοπυρόσβεσης και επιπλέον είναι επίσημος φορέας εκπαίδευσης σε δασικές πυρκαγιές με εξουσιοδότηση από την Ισπανική Κυβέρνηση.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από 15 ως 19 Ιουνίου 2022 και αφορούσε σε τακτικές των αερομεταφερόμενων δασοπυροσβεστών με ελικόπτερο.

Το  εξειδικευμένο πλήρωμα του C.A.R.I.F (Cuadrilla Accion Rapida Incedios Forestales) εκπαίδευσε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος στις εξής ενότητες:

 • στρατηγικές και τακτικές πυρόσβεσης
 • ασφαλή επιβίβαση - αποβίβασή τους από το ελικόπτερο σε συνθήκες αιώρησης (hovering)
 • χρήση κάδου πυρόσβεσης
 • ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας  και συστήματα διοίκησης
 • τακτικές κατάκαυσης, αντι-πυρ και προδιαγεγραμμένης καύσης
 • χρήση αντίστοιχων εργαλείων (drip-torch),
 • διαδικασία εκτίμησης και ανάλυσης της πυρκαγιάς από το ελικόπτερο

Αρχικά ο στόχος της εναέριας ομάδας είναι η παροχή εικόνας και πληροφορίας στον επικεφαλής της πυρκαγιάς για τη διευκόλυνση του έργου της κατάσβεσης. Εν συνεχεία, γίνεται η αναγνώριση του μετώπου μιας δασικής πυρκαγιάς, ακολουθεί σχεδιασμός και η επιλογή της τακτικής που θα εφαρμοστεί και στη συνέχεια πραγματοποιείται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με στόχο τον έλεγχο του φαινομένου της πυρκαγιάς.

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη και η ακραία συμπεριφορά μιας δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές με ζώνες μείξης στα όρια οικισμών – δάσους, όπως αυτές καταγράφηκαν στο παρελθόν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανέδειξαν την αναγκαιότητα της ταχείας επέμβασης στις περιοχές που η πρόσβαση λόγω της δασοκάλυψης, της μορφολογίας, της γεωγραφίας, ή άλλων συνθηκών είναι απαγορευτική για τα πυροσβεστικά οχήματα. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η εναέρια επέμβαση από εξειδικευμένες ομάδες οι οποίες μπορούν να επέμβουν σε δύσβατες και απρόσιτες περιοχές.

H HELITACK - Ε.ΜΟ.Δ.Ε (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) διαθέτει τμήματα ταχείας αντίδρασης και ανάπτυξης στην περιοχή μιας δασικής πυρκαγιάς με σκοπό την επιθετική αρχική προσβολή της πυρκαγιάς, ειδικά σε δύσβατα και δυσπρόσιτα από τις υπόλοιπες πυροσβεστικές δυνάμεις σημεία με σκοπό την:

 • προσβολή και καταστολή της πυρκαγιάς με χειρωνακτικά εργαλεία.
 • Ανάπτυξη πυροσβεστικών εγκαταστάσεων.
 • διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με χειρωνακτικά εργαλεία ή σε συνεργασία με χωματουργικά μηχανήματα.
 • επέκταση πυροσβεστικών εγκαταστάσεων σε μεγάλο υψόμετρο με χρήση φορητών δεξαμενών κλειστού τύπου και αντλιών
 • πλήρωση δεξαμενών του ελικοπτέρου με την τοποθέτηση φορητής ανοιχτής δεξαμενής
 • κατάκαυση / Αντιπύρ
 • χρήση διχτυών για εναέρια μεταφορά ( Cargo ) εξοπλισμού, τροφής και πόσιμου νερού.
 • διάσωση πυροσβεστικού προσωπικού από την πυρκαγιά ή άλλη απειλή.

Τα τμήματα του HELITACK - E.MO.Δ.E ανταποκρίνονται σε συμβάντα άμεσα και είναι έτοιμοι για το συμβάν σε χρόνο λιγότερο από δέκα λεπτά (αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας απογείωσης του εναέριου μέσου). Μετά την κινητοποίηση της πρώτης ομάδας ελικοπτέρου ακολουθεί η δεύτερη ομάδα υποστήριξης με οχήματα μεταφοράς προσωπικού και ενεργούν είτε με άμεση προσβολή με χειρωνακτικά εργαλεία, είτε με την κατασκευή πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με χρήση φορητών δεξαμενών ανοιχτού και κλειστού τύπου και φορητών αντλιών. Επίσης δύναται να ενεργούν με έμμεση προσβολή με τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με χειρωνακτικά εργαλεία ή σε συνεργασία με χωματουργικά μηχανήματα και ακολούθως εφαρμόζουν αντιπύρ ή ελεγχόμενη κατάκαυση σημειακών περιοχών πλησίον του κυρίως, ή του πλευρικού μετώπου μιας δασικής πυρκαγιάς με σκοπό την μείωση της καύσιμης ύλης.

Με την υπ. Αριθ.167/20.06.2022 (Β΄ 3232) ΚΥΑ το πυροσβεστικό προσωπικό της Ε.ΜΟ.Δ.Ε. δύναται να σχεδιάσει και να εκτελέσει επιχειρήσεις με χρήση αντιπύρ ή κατάκαυσης. H μέθοδος Αντιπύρ (Βackfire) αποτελεί την ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου, στην εσωτερική πλευρά μίας αντιπυρικής λωρίδας ή ασυνέχειας της καύσιμης ύλης, σε πορεία αντίθετη προς το μέτωπο της πυρκαγιάς. Η μέθοδος της Κατάκαυσης (ΒurnOut) ορίζεται ως ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά, που τίθεται προς την πλευρά της περιμέτρου μίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Για την υποστήριξη των ανωτέρω επιχειρήσεων υπάρχει συνέργεια της ομάδας Ε.ΜΟ.Δ.Ε με εναέριο μέσο και γίνεται με την αδιάλειπτη ρίψη βολών από την δεξαμενή του Ε/Π για την μείωση του ύψους φλόγας και προστασία της ομάδας εδάφους και την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η εκπαίδευση των πυροσβεστών στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της δωρεάς του ΙΣΝ προς το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας (Π.Σ.) που περιλαμβάνει, εκτός από εκπαιδευτικά προγράμματα, την κατασκευή του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στη Νέα Μάκρη, καθώς και την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τα μέλη του Π.Σ.

fireservice