Επιστροφή

Εκπαίδευση πυροσβεστών 1ης και 2ης Ε.Μ.Α.Κ. σε αντικείμενα ΧΒΡΠ απειλών

Σαράντα πυροσβέστες (40) από την 1η και τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. παρακολούθησαν το 1ο Σχολείο Αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. Απειλών & Τεχνολογικών ατυχημάτων – «Επίπεδο πρώτων ανταποκριτών», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 1ης & 2ης Ε.Μ.Α.Κ. αντίστοιχα.

Τα αντικείμενα που αναπτύχθηκαν ήταν:

  • Εισαγωγή στις Χ.Β.Ρ.Π. απειλές
  • Όπλα μαζικής καταστροφής
  • Εισαγωγή στα τεχνολογικά ατυχήματα
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Στολές Χημικής Προστασίας
  • Ανιχνευτές αερίων
  • Αναγνώριση επικίνδυνων υλικών
  • Ενέργειες πρώτων ανταποκριτών

Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικά μαθήματα σε αίθουσα, καθώς και πρακτική εξάσκηση των αντικειμένων, με άσκηση μικρής κλίμακας.

Τη συνολική οργάνωση και εκτέλεση της εν λόγω εκπαίδευσης ανέλαβαν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους νέους αναμορφωμένους φακέλους σχεδιασμού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αποτελεί το πρώτο από τα τρία συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης, που διαμορφώθηκαν στοχοποιημένα, καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες, αλλά και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς πρακτικές.

 

fireservice