Επιστροφή

Εκπαιδευτικό σεμινάριο έτους 2023 σε θέματα επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης

Ολοκληρώθηκαν οι διημερίδες συνεκπαίδευσης προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, Πολεμικής Αεροπορίας και Αεροπορίας Στρατού στην 112  Π.Μ. στην Ελευσίνα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Λέσχης Αξιωματικών  Φρουράς Θεσσαλονίκης, σε θέματα επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν Αξιωματικοί του Π.Σ. και σκοπός του ήταν η εξοικείωση του προσωπικού σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα τις αποστολές που θα τους ανατεθούν.

Ομιλητές του σεμιναρίου ήταν η Αντπχος Ζησούλα Ντάσιου, ο Αντπχος Παναγιώτης Μπάμπαλης, ο Αντπχος Βασίλειος Κοκορομύτης, ο Αντπχος Ιωάννης Κουινέλης, Αντπχος Βασίλειος Μπίκας και ο Επγός Μενέλαος Ανδρεσάκης, στελέχη της Π.Α., καθώς και ιδιώτες - σύνδεσμοι των εταιριών με τα μισθωμένα από το Π.Σ. εναέρια μέσα.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., καθώς και μέλη πληρωμάτων και συνδέσμων μισθωμένων εναερίων μέσων.

fireservice