Επιστροφή

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ξεκινά από την Τρίτη 18/06/2019 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 25/06/2019 η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης των υποψηφίων για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης των υποψηφίων θα γίνεται μέσω του:

https://atomika.fireservice.gr/apps/web/apps/national-exams  (ιδιώτες)

https://atomika.fireservice.gr/ (πυροσβέστες)

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα βρείτε:

Προκήρυξη Πανελλαδικών 2019 Ψ4Η346ΜΚ6Π-ΖΚΗ
Συμπληρωματική Προκήρυξη 2019, 67Γ346ΜΚ6Π-85Ξ
Οίκοθεν Τροποποίηση, Πανελλαδικές 2019, ΩΙΘ146ΜΚ6Π-5ΣΓ

fireservice