Επιστροφή

Ενημέρωση Υποψηφίων για τις Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής

Ενημέρωση Υποψηφίων για τις Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν την αίτησή τους σε Υπηρεσία η οποία υπάγεται διοικητικά στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, θα πρέπει να προσκομίσουν την 05-08-2019 ημέρα Δευτέρα και Ω:07.00' το συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην οδό Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά.

fireservice