Επιστροφή

Ενημέρωση Υποψηφίων για τις Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής επί των διαδικασιών του Διαγωνισμού για την πρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Ενημέρωση Υποψηφίων για τις Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής επί των διαδικασιών του Διαγωνισμού που αφορά την πρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης
fireservice