Επιστροφή

Ενημερωτικές - Εκπαιδευτικές Δράσεις Πρόληψης & Αλληλεπίδρασης της Π.Υ. Γυθείου με θέμα «Πυροσβεστική Παιδεία για όλους»

Φωτογραφία

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Π.Σ. με την κοινωνία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου “Πύραρχος Κων/νος Καστρής”, κατά το έτος 2022 πραγματοποίησε μια σειρά τακτικών αλλά και πρωτοποριακών δράσεων με σκοπό την ενημέρωση συναρμόδιων φορέων, την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και την ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω δράσεων, πραγματοποιήθηκε πριν και μετά το πέρας της διανυόμενης αντιπυρικής περιόδου προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη συμμετοχή των εμπλεκομένων χωρίς παράλληλα να επηρεαστεί  το επιφορτισμένο επιχειρησιακό έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

 • Δράσεις σε Στρατιωτικές Δομές  

Ενισχύοντας τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις,  πραγματοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν στην ενημέρωση του προσωπικού των στρατιωτικών μονάδων, με πρόγραμμα που  περιελάμβανε:

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές της πυροσβεστικής τέχνης και στις μεθόδους πυρόσβεσης.
 • Ενημέρωση για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας σε συμβάντα αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
 • Πρακτική εξάσκηση στη χρήση φορητού πυροσβεστήρα για έλεγχο ικανότητας αντανακλαστικών (διατήρηση ψυχραιμίας - προσοχής), αποσόβησης κινδύνου καταστροφής συνεπεία εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στην δράση αυτή συμμετείχαν συνολικά 220 μόνιμοι στρατεύσιμοι καθώς και έφεδροι οπλίτες.

 • Δράσεις σε σχολικές μονάδες Α΄& Β΄ βαθμίδας

Κατά τους μήνες  Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο η Π.Υ. Γυθείου πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης σε:

 • 3   Λύκεια σε σύνολο 310 μαθητών
 • 3   Γυμνάσια σε σύνολο 380 μαθητών
 • 4   Δημοτικά σχολεία σε σύνολο 374 μαθητών,
 • 38 εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ βαθμίδας που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές δομές της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου καθώς και σε εκπαιδευτικούς από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και τον Δήμο Ευρώτα σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μυρτιάς και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κροκεών.

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και η εμπέδωση των αντικειμένων της Πυροσβεστικής Παιδείας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν απολύτως προσαρμοσμένο στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες ανά βαθμίδα και αφορούσε την ενημέρωση των μαθητών στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης από εκδήλωση πυρκαγιάς, την πυροπροστασία, αλλά και το διευρυμένο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα παρουσίασης που περιελάμβανε:

                   α) Ενημέρωση μαθητών με οπτικοακουστικό υλικό εντός ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών.

β)  Ενημέρωση για το θεσμό του Εθελοντισμού  στο Πυροσβεστικό Σώμα.

γ) Επαγγελματικό Προσανατολισμό αναφορικά με τη φοίτηση στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

δ) Επίδειξη πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστικών εργαλείων

ε)  Κατάσβεση πυρκαγιάς με χρήση φορητού πυροσβεστήρα.

 • Δράσεις σε πολίτες

Στο πλαίσιο ευρύτερης ενημέρωσης της λειτουργίας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε θέματα αρωγής και διαχείρισης κινδύνων, πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες  Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης σε συνολικά 67 πολίτες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επαγγέλματα, σε θέματα πυροπροστασίας, πρόληψης πυρκαγιών, προστασίας και αποφυγής από επικίνδυνες ουσίες και μολυσμένο περιβάλλον, καθώς και ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 • Fire summer camp 2022

Κατά τις απογευματινές ώρες της αντιπυρικής περιόδου και χωρίς την αλλοίωση του βαθμού ετοιμότητάς της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου σε συνεργασία με τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Δομές Μυρτιάς Πετρίνας και Κροκεών, αλλά και με την καθολική συμμετοχή των Εθελοντών Πυροσβεστών διοργάνωσε ψυχαγωγικές και ενημερωτικές δράσεις με τίτλο «Fire summer camp 2022».

Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν και έτυχαν ενθουσιώδους αποδοχής από εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους περιλάμβαναν:

 • Πυροσβεστικά παιχνίδια για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, με ανάπτυξη πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, διαδραστική παρουσίαση πυροσβεστικού οχήματος και  επεξεργασία εργαλείων και επιχειρησιακού υλικού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών.
 • Άσκηση προσομοίωσης διάσωσης κατάβασης από ψηλά κτίρια με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (διασωστικούς κάλλους).
 • Άσκηση - επίδειξη απεγκλωβισμού τραυματία και ατόμων από ψηλό κτίριο, η οποία πραγματοποιήθηκε από προσωπικό και εθελοντές πυροσβέστες των όμορων Εθελοντικών Δομών.
 • Επίδειξη του τρόπου κατάσβεσης πυρκαγιάς φλεγόμενου μαγειρικού σκεύους (μαγειρικό λάδι), αναλυτική παρουσίαση προτεινόμενων ενεργειών κατάσβεσης.
 • Ενημέρωση λειτουργίας φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης καθώς και πρακτική εκπαίδευση στη χρήση του με κατάσβεση πυρκαγιάς εντός εκπαιδευτικού κάδου.
 • Διαγωνισμός  και βράβευση παιδικής ζωγραφικής με θέμα το «Πυροσβεστικό Σώμα».

Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλα τα συμμετέχοντα παιδιά από τη μασκότ της Υπηρεσίας «τον Μικρό Πυροσβέστη».

 

 • Εκπαιδευτική Διημερίδα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου σε συνεργασία με την κατασκευαστική τεχνολογικού εξοπλισμού εταιρεία Draeger Hellas S.A. και με την υποστήριξη του συλλόγου Δράσεις Πολιτών, διοργάνωσε στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2022, διημερίδα με θέμα «Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές προκλήσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Σκοπός της διημερίδας ήταν η ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, στις σειρές διασωστικών εργαλείων καθώς και στην πρακτική εκπαίδευση αυτών από το πυροσβεστικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι αλλά και πολίτες που δραστηριοποιούνται σε εργασιακούς χώρους που χρήζουν ατομικής προστασίας (ψεκασμοί αγροτικών εκτάσεων, μεταφορά απορριμμάτων, επεξεργασία μαρμάρων κ.α.) ενημερώθηκαν στα εξής θεματικά αντικείμενα:

 • Συντήρηση των μέσων Ατομικής Προστασίας
 • Χρήση φιλτρόμασκας στους χώρους εργασίας.
 • Μέτρηση αερίων σε κλειστούς χώρους
 • Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικά συστήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα

Επιπλέον, στον υπαίθριο χώρο διεξαγωγής της  διημερίδας, πραγματοποιήθηκαν:

 • ενημερωτική και ψυχαγωγική δράση μαθητών της περιοχής  στην χρήση και λειτουργία των διασωστικών εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τροχαία ατυχήματα
 • Σταθμός με παιχνίδια για τα παιδιά και δεξιότητες με πυροσβεστήρες και σωλήνες
 • Επίδειξη εξοπλισμού τεχνικής διάσωσης για κοπή οχήματος με την χρήση διασωστικών εργαλείων
 • Επίδειξη ειδικού εξομοιωτή για την είσοδο σε περιορισμένο χώρο (CSE) με παρουσίαση  ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας και μέσων ατομικής προστασίας.
 • Επίδειξη του νέου εξοπλισμού πυρόσβεσης με το ειδικό όχημα SafetyCar της Draeger το οποίο περιοδεύει σε όλη την Ευρώπη.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον, στόχος όλων των ανωτέρω δράσεων «Πυροσβεστική Παιδεία για όλους», ήταν η διαρκής ενημέρωση των συμμετεχόντων για το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και την εξοικείωσή τους με βελτιωμένες γνώσεις και αποδοτικότερα εργαλεία αντιμετώπισης κάθε έκτακτης ανάγκης που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των πολιτών και του φυσικού πλούτου της Χώρας μας.

fireservice