Επιστροφή

Επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο για πυρκαγιά, στην Πέλλα

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και ελαστικά αυτοκινήτων εντός οικοπεδικού χώρου στη Δ.Ε. Γιαννιτσών, του δήμου Πέλλας, επιβλήθηκε σε ημεδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη , από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Γιαννιτσών.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice