Επιστροφή

Επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο για πυρκαγιά, στο Σταυρό Θεσσαλονίκης

Για πυρκαγιά σε κλαδιά, ξηρά χόρτα και απορρίμματα στη Δ.Κ. Σταυρού, του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε ημεδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους του Π.Κ. Σταυρού.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice