Επιστροφή

Επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο για πυρκαγιά, στο Σταυρό Θεσσαλονίκης

Για πυρκαγιά σε κλαδιά, ξηρά χόρτα και απορρίμματα στη Δ.Κ. Σταυρού, του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε ημεδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους του Π.Κ. Σταυρού.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice