Επιστροφή

Επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές στην Θεσσαλονίκη

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, στην περιοχή Νέα Μουδανιά Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε αλλοδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ Πολυγύρου.

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, στην περιοχή Ανατολικό Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε ημεδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice