Επιστροφή

Επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές στην Θεσσαλονίκη

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, στην περιοχή Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε αλλοδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν Θεσσαλονίκης.

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, στην περιοχή Ιωνίας Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε ημεδαπό, Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice