Επιστροφή

Eπιβολή διοικητικών προστίμων σε Αττική, Έβρο, Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Ροδόπη

 

  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.968,75€, στις 15 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ. Αθηνών, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε χρήση συσκευής έψησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Διονύσου, στην Αττική. 
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.968,75€, στις 15 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ. Αθηνών, σε εταιρία εστίασης, για χρήση συσκευής έψησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Αμαρουσίου, στην Αττική. 
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.185,94€, χθες 17 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ορεστιάδας, σε ημεδαπό, για πρόκληση πυρκαγιάς εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Πύργος, του Δήμου Ορεστιάδας, στον Έβρο.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.687,5€, χθες 17 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης ΕΜΑΚ, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε οικοπεδικό χώρο κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Ταγαράδες, του Δήμου Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.125€, χθες 17 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αριδαίας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε απόρριψη υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Αψάλου, του Δήμου Αλμωπίας, στην Πέλλα. 
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.500€, σήμερα 18 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κομοτηνής, σε αλλοδαπή, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Κηκιδίου, του Δήμου Κομοτηνής, στην Ροδόπη.
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice