Επιστροφή

Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Έβρο, Δράμα, Ηλεία και Θεσσαλονίκη

  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.750€, χθες 19 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Έβρου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε θερμές εργασίες εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή  Νέα Χιλή, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στον Έβρο.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.406,25€, σήμερα 20 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, σε ημεδαπό, για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, σε ανεξέλεγκτο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Προσοτσάνης, στην Δράμα.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2625€, σήμερα 20 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Πελοπίου,  του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1500€, σήμερα 20 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 6ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε  καύση  απορριμμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Περίτσα του Δήμου Δέλτα, στην Θεσσαλονίκη.
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice