Επιστροφή

Επιβολή διοικητικού προστίμου λόγω μη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας στη Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 500€, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, σε ημεδαπό,  ο οποίος  δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σε  καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός αγροτεμαχίου στην  περιοχή Χαλάστρα του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 2132047800, -801, -802
Email: press@fireservice.gr

fireservice