Επιστροφή

Επιβολή Διοικητικού Προστίμου σε έναν άνδρα για εμπρησμό από αμέλεια στο νομό Καρδίτσας

 

Επιβλήθηκε Διοικητικό Πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ Καρδίτσας, σε ημεδαπό, για εμπρησμό από αμέλεια σε υπαίθριο χώρο, στην Τ.Κ. Μεσενικόλα, του δήμου Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice