Επιστροφή

Επιβολή διοικητικoύ προστίμου στη Δράμα

Για πυρκαγιά σε ξύλα και απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου στην Τ.Κ. Μακρυπλαγίου, του δήμου Δράμας, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ, 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Δράμας.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice