Επιστροφή

Επιβολή διοικητικoύ προστίμου στην Επανομή Θεσσαλονίκης

 

Για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στην Δ.Ε. Επανομής, του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκε σε γυναίκα διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ, 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, από ανακριτικούς υπάλληλους της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας Α.Π.Σ.
Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2  Fax: 2106826726

fireservice