Επιστροφή

Κατάταξη (διορισμός) στο Πυροσβεστικό Σώμα ενός (1) ιδιώτη στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ως Δοκίμου Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η απόφαση κατάταξης (διορισμός) στο Πυροσβεστικό Σώμα ενός (1) ιδιώτη στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ως Δοκίμου Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε την Απόφαση, εδώ.

fireservice