Επιστροφή

Κατάταξη και εισαγωγή πέντε (5) επιλαχόντων και μίας (1) εισακτέας μετά από δικαστική απόφαση στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Φωτογραφία

Κοινοποιείται η Απόφαση κατάταξης και εισαγωγής πέντε (5) επιλαχόντων και μίας (1) εισακτέας μετά από δικαστική απόφαση στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε την Απόφαση, εδώ.

fireservice