Επιστροφή

Κλήση για ορκωμοσία οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) επιτυχόντων - επιλαχόντων υποψηφίων ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

 

Καλούνται την Πέμπτη 02-05-2019, για ορκωμοσία οι οκτακόσιοι εβδομήντα έξι (876) επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψήφιοι της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ως ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης τους, ορίζεται η Παρασκευή 03-05-2019.

 

Απόφαση

fireservice