Επιστροφή

Κοινοποίηση οριστικών πινάκων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK–117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φωτογραφία

Δημοσιεύεται η απόφαση κοινοποίησης οριστικών πινάκων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK–117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Ο Πίνακας Α' δεκτών υποψηφίων εδώ.

Ο Πίνακας Β' απορριπτέων υποψηφίων εδώ.

Ο Πίνακας Γ' βαθμολογικής κατάταξης εδώ.

fireservice