Επιστροφή

Κοινοποίηση πινάκων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Κοινοποίηση πινάκων βαθμολογικής κατάταξης συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου BK – 117, που αφορούν την υπ΄αριθ. 35521 οικ. Φ. 211.5/ 15-06-2018 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δύο (2) συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

fireservice