Επιστροφή

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται οι πίνακες ιδιωτών υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δείτε την Απόφαση, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Ιδιωτών υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Ιδιωτών υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, εδώ.

fireservice