Επιστροφή

Κοινοποίηση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων, μετά τη διαδικασία κληρώσεων, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

Φωτογραφία

Κοινοποιούνται οι τελικοί αναμορφωμένοι πινάκες υποψηφίων, μετά τη διαδικασία κληρώσεων, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.

Δείτε την απόφαση κοινοποίησης, εδώ.

Δείτε τον πίνακα επιστημονικού προσωπικού, εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικού προσωπικού, εδώ.

fireservice