Επιστροφή

Κοινοποίηση του πίνακα με τους υποψηφίους που θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Φωτογραφία

Ανακοινώθηκε σήμερα 29-6-2020 ο πίνακας των ιδιωτών υποψηφίων που θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

 

Πίνακας Υποψηφίων

 

Δημοσιεύουμε συμπληρωματικό πίνακα δύο υποψηφίων που αφενός δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του διαγωνισμού, αφετέρου περιλαμβάνονται στον πίνακα όσων πληρούν και θα συμμετάσχουν στις ΠΚΕ (α/α 1896 και α/α 2185), και αποκλειστικά ως προς την παροχή δυνατότητας συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις προσωρινές διαταγές ΔΕΘ, χωρίς περαιτέρω δικαιώματα.

Συμπληρωματικός πίνακας

fireservice